กำลังโหลด

SIDEBAR SKINS

HEADER SKINS

โครงการที่รอการบริจาค

ทุกการบริจาคคือโอกาสในการรักษาและมอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วย
ร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า สนับสนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนไทย
โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 14 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนพัฒนาบริการทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยในโอกาสก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โครงการสร้างพระวิหารประดิษฐานพระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
สร้างพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานสำหรับเป็นที่สักการะบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรการแพทย์ ผู้ป่วย ตลอดจนประชาชนทั่วไป
โครงการพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์และสงเคราะห์ผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โครงการศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่ออุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์จากผู้ให้ถึงมือผู้รับ ภายใต้แนวคิด “คุณไม่ใช้เราขอเป็นสะพานบุญ”
โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพ
กองทุนยามุ่งเป้าและภูมิคุ้มกันบำบัด เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
สมทบทุนค่ายามุ่งเป้าและยาภูมิคุ้มกันบำบัดให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่เข้าเกณฑ์ได้ผลดีจากการรักษาด้วยยากลุ่มนี้ แต่ขาดทุนทรัพย์และไม่สามารถเบิกค่ายาได้