กำลังโหลด

SIDEBAR SKINS

HEADER SKINS

โครงการศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่ออุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์จากผู้ให้ถึงมือผู้รับ ภายใต้แนวคิด “คุณไม่ใช้เราขอเป็นสะพานบุญ”


ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่ออุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์จากผู้ให้ถึงมือผู้รับ ภายใต้แนวคิด  “คุณไม่ใช้เราขอเป็นสะพานบุญ” สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้และขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถได้รับอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ต่างๆไปใช้ที่บ้านเพื่อช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การดำเนินงาน

  • รับบริจาคอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ต่างๆ เช่นเตียงผู้ป่วย รถเข็น เครื่องผลิตออกซิเจน  เครื่องดูดเสมหะทั้งที่ยังไม่เคยใช้งานหรือใช้งานแล้ว ตลอดจนวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เช่นผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองกันเปื้อน เป็นต้น  
  • จัดหาอุปกรณ์และวัสดุการแพทย์เพิ่มเติมกรณีที่ไม่เพียงพอแก่ความต้องการด้วยเงินบริจาค
  • ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ซ่อมบำรุง ทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ ก่อนการให้ยืม
  • บริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และให้วัสดุทางการแพทย์ไปใช้งานที่บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  โดยจะทำการสอนวิธีการใช้ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แก่ผู้ยืมได้รับทราบ โดยจะมีการเยี่ยมติดตามการใช้งานของอุปกรณ์การแพทย์ตามวงรอบที่กำหนด

บริจาคอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ได้ที่

ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าพร.

504 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 1 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพ 10600

ร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่

บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่ 040-1-07946-2

ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ศูนย์ปันน้ำใจ)

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor