กำลังโหลด

SIDEBAR SKINS

HEADER SKINS

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 14 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนพัฒนาบริการทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยในโอกาสก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

คำอธิบาย: https://www.kplusmarket.com/image/display/noop/0x0/product/KB000001723587/8c6833a2-dfd4-425b-aa4a-33ded716ed23.jpeg


ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนพัฒนาบริการทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยในโอกาสก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 14 ชั้น เพื่อบรรเทาปัญหาการมีเตียงรับป่วยไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถรับผู้ป่วยอาการหนักที่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล จนบางครั้งมีผู้ป่วยจำนวนมากต้องนอนรอเตียงอยู่ที่ห้องฉุกเฉินเป็นเวลานานหลายวัน ส่งผลให้ผู้ป่วยบางรายเกิดภาวะวิกฤตระหว่างรอคอย โดยภายในอาคารจะประกอบด้วย หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมระบบทางเดินหายใจ หอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม หอผู้ป่วยพิเศษ ห้องตรวจโลหิตวิทยาและเนื้องอก ห้องเคมีบำบัด และห้องเรียนห้องประชุมเพื่อการเรียนการสอนนิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้โรงพยาบาลได้วางแผนพัฒนางานบริการผู้ป่วยในให้ได้มาตรฐานสะดวกรวดเร็ว โดยใช้ระบบสารสนเทศและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยมาขับเคลื่อนในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ทำให้เกิดความรวดเร็วและลดโอกาสผิดพลาดในการส่งต่อข้อมูลทางการแพทย์และการรักษา เช่น การส่งและรับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูลภาพถ่ายทางรังสีวินิจฉัย การบริหารยาผู้ป่วย เป็นต้น จะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วแม่นยำ และปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยอาคารจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2566 ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 228 เตียง ขอเชิญประชาชนคนไทยร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาเพื่อให้ความหวังและความฝันของผู้ป่วยเหล่านี้ ที่รอโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นจริงสมดังเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลที่ว่า “โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลทหารเรือที่อยู่เคียงข้างประชาชน”

ช่องทางการบริจาค

  1. บริจาคได้ที่ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
  2. บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลขที่ 040-2-00002-0   ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า


คำอธิบาย: https://www.kplusmarket.com/image/display/noop/0x0/product/KB000001723587/9f98effe-9944-4bd7-85cb-319b6f26110d.jpeg


Powered by Froala Editor